Traballos forestais, xardinería, paixaxismo e formación en Pontevedra e Galicia

Somos Loureiro Arboricultura, unha empresa da provincia de Pontevedra que desenvolve a súa actividade no sector agroforestal, silvícola, arboricultura, xardinería, paisaxismo e formación. Contamos con ampla experiencia en execución deste tipo de traballos.

A nosa empresa Loureiro Arboricultura está liderada polo enxeñeiro forestal F. Xabier Loureiro Vázquez, especialista en arboricultura e formación.

Desprazámonos a calquera lugar ainda que traballamos máis en toda a provincia de Pontevedra e sur de A Coruña.

Profesionais con moita experiencia no sector

En Loureiro Arboricultura ofrecemos un servizo integral aos nosos clientes para garantir a calidade de cada un dos traballos que realizamos. Traballamos con responsabilidade e compromiso en todo o relacionado coas árbores e as palmeiras dentro dos sectores de xardinería, paisaxismo, forestal e silvícola.

En Loureiro Arboricultura realizamos traballos de oficina técnica de enxeñería agroforestal e impartimos cursos de formación teóricos e prácticos de: traballos e poda en altura, forestal, motoserra e xardinería.

Algúns dos nosos traballos

Ver máis

Contacte cos profesionais de Loureiro Arboricultura

Se quere máis información sobre algún dos traballos que realizamos en Loureiro Arboricultura ou lle gostaría solicitar un orzamento a medida, non dubide en porse en contacto cos nosos profesionais.